Elemente cheie ale unui plan strategic de afaceri

Planul strategic de afaceri reprezintă un instrument esențial pentru succesul oricărei întreprinderi. El oferă o viziune clară a direcției și obiectivelor pe termen lung ale afacerii și servește drept cadrul strategic pentru luarea deciziilor și gestionarea resurselor. În...